سایت تیزر با تمامی سایتهای دارای رتبه الکسای حداقل برابر با تیزر تبادل لینک انجام میدهد.

لطفا بعد از قرار دادن لینک ما به آدرس  http://tizzer.ir  با عنوان  تیزر، نیازمندیهای روزانه  در سایت خود از طریق ایمیل زیر مشخصات سایت خود را برای ما ارسال کنید.
Email: info@tizzer.ir